कार्ड निघाल्यानंतर आपली सादर केलेली माहिती तपासणी करून आपले कार्ड २५ ते ४० दिवसात सुरु होईल.

खालील फॉर्म मध्ये अचूक माहिती भरून चेक करून घेणे व आपले आयुष्यमान आरोग्य सेवा कार्ड डाऊनलोड करून घेणे.

Family Member Gender
Family Member Gender
Family Member Gender
Family Member Gender
Family Member Gender
Family Member Gender